Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Soal Syair Pilihan Ganda

Berikut ini soal-soal yang berkaitan dengan materi tentang syair
Lihat juga : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Bahasa Indonesia Kelas 9
.
Pilihlah jawaban yang tepat!

Kutipan syair berikut untuk soal 1 dan 2.

Syair Perahu
. . .
Munkar wa Nakir bukan kepalang,
Suaranya merdu bertambah garang,
Tongkatnya besar terlalu panjang,
Cambuknya banyak tiada terbilang.

Kenal dirimu, hai anak Adam!
Tatkala di dunia terangnya alam,
Sekarang di kubur tempatmu kelam,
Tiada berbeda siang dan malam.

1. Peristiwa yang tergambar dari kutipan “Syair Perahu” yaitu ...
A. pembunuhan yang mengakibatkan banyak korban
B. mata seseorang buta karena kecelakaan yang menimpanya
C. orang meninggal di kubur di tempat yang gelap dan sejuk
D. tanya jawab yang dilakukan malaikat setelah seseorang meninggal

2. Pesan yang terkandung dalam kutipan syair tersebut yaitu ...
A. ingatlah kepada Tuhan selagi kita bahagia
B. rajinlah menuntut ilmu agama
C. ingatlah akan datangnya kematian esok hari
D. kenalilah alam yang ada di sekitar kita

Perhatikanlah syair berikut untuk mengerjakan soal nomor 3 sampai dengan 5!

Syair Rindu Dendam

Aduhai adinda yang beta sayang,
Siang dan malam wajah terbayang,
Pada dinda fikirkan melayang,
Mandi tak basah makan tak kenyang.

Adinda ini mustika hati,
Bila berpisah terasa mati,
Hidup terasa tidak berarti,
Bila berjumpa gembira pasti.

3. Tema penggalan syair tersebut ...
A. percintaan antara dua manusia
B. perjuangan seseorang untuk mendapat gadis pujaan
C. kekaguman seseorang laki-laki terhadap perempuan
D. kesedihan karena ditolak gadis pujian

4. Suku kata yang terdapat dalam baris pertama bait pertama kutipan “Syair Rindu Dendam” berjumlah ... suku kata.
A. delapan
B. sembilan
C. sepuluh
D. sebelas

5. Bait kedua pada kutipan “Syair Rindu Dendam” berima ...
A. a-a-a-a
B. i-i-i-i
C. u-u-u-u
D. e-e-e-e

6. Syair Burung Pungguk
. . .
Pertama mula pungguk merindu,
Berbunyilah guruh mendayu-dayu,
Hatinya rawan bercampur pilu,
Seperti diiris dengan sembilu,

Punggun bermadah seraya merawan,
Wahai bulan, terbitlah tuan,
Gundahku tidak berketahuan,
Keluarlah bulan tercelah awan.

Isi penggalan “Syair Burung Pungguk” yaitu ...
A. pengajaran agama
B. kerinduan terhadap seseorang
C. berisi cerita atau dongeng tentang seseorang raja
D. berisi nasihat orang tua kepada anaknya

7. Perhatikan kutipan syair berikut.
Wahai pemuda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil tubuhmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat juga kekal dirimu

Tema syair diatas adalah . . . .
A. Para pemuda harus mengenali dirinya sebaik mungkin
B. Para pemuda harus mengetahui tamsil dirinya
C. Para pemuda harus menggunakan waktu hidupnya
D. Para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini sementara saja


Perhatikan kutipan syair berikut!

Rindu Dendan

Beta menunggu tidak tersabar,
Dalam hati berdebar-debar,
Rasa rindu tidak terkhabar,
Bila bersua tersenyum lebar.
Di DWI Maya beta khabarkan,
Rindu di hati beta luahkan,
Khabar tersusun beta tuliskan,
Untuk dikongsi bersama rakan.
Warkah abang sudahlah tamat,
Rindu di hati terlalu amat,
Cinta abang di hati tersemat,
Syaaban 1424 tamat.

9 Syair tersebut bertema …
A. Ketuhanan adalah segalanya.
B. Kemanusiaan menjadi maya dalam hati.
C. Cinta kasih mempererat kedamaian hati.
D. Cinta tanah air diperjuangkan hingga tamat.

10. Pesan yang disampaikan dalam syair tersebut …
A. Jangan gila karena cinta.
B. Jatuh cinta membawa duka.
C. Kerinduan seseorang akan menyiksa batin.
D. Kerinduan seseorang akan terobati dengan menuliskan surat.

Jawaban: 1) D, 2) C,  3)A,  4) D,  5) B,  6) B ..................
BASINDON
BASINDON Blog pelajaran bahasa Indonesia SMP/MTs (materi, soal, dan perangkat pembelajaran), serta Pengetahuan Bahasa dan Sastra Indonesia (umum)

Post a Comment for "Contoh Soal Syair Pilihan Ganda"